คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 606/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ตอนในของร้านขายอาหารซึ่งเจ้าของแบ่งไว้เป็นที่อาศัยนอน ๆ ผู้คนจะเข้าไปได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของไม่เป็นที่สาธารณสถาน (เทียบฎีกาที่ 631 ร.ศ. 129)
พ.ร.บ.การพะนัน พ.ศ. 2473
วิธีพิจารณาอาชญา
จำเลยบางคนที่ยังไม่ได้ฟังคำตัดสินศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยถึง จำเลยผู้นั้นต้อง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 6

ผู้พิพากษา

หริศ
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android