คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 550/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ของกลางซึ่งใช้เป็นเครื่องต้มกลั่นสุราต้องริบตามกฎหมายข้างบน แลกฎหมายบทนี้มิได้ให้อำนาจแก่ศาลว่าควรใช้ดุลพินิจให้ริบหรือไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติภาษีชั้นใน จ.ศ.1248 มาตรา 38
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 38

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android