คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 526/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เล่นโยนสตางค์ลงหลุมที่พื้นดินไม่มีผิด
วิธีพิจารณาอาชญา
หน้าที่นำสืบโจทก์ต้องแสดงว่าการเล่นมีลักษณะคล้ายที่กฎหมายบัญญัติห้าม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2473 มาตรา 9 - 4

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android