คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 521/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พยายาม ยิงเจ้าทรัพย์โดยเจตนาจะฆ่าให้ตายเพื่อมิให้มีการขัดขวางในการชิงทรัพย์
วิธีพิจารณาอาชญา ลงโทษไม่เกินคำขอ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 299 - 249

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android