คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 516/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ไม่เกี่ยวถึงการโอนขายหุ้น
วิธีพิจารณาแพ่ง
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์
คนในบังคับอังกฤษเป็นจำเลยฎีกาได้ในข้อกฎหมายศาลฎีกาต้องฟังข้อเท็จจริงซึ่งศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาโดยมีพะยานประกอบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1141

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android