คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 508/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ท่าเรือแลทางเดิรซึ่งเจ้าของให้สาธารณชนใช้มาตั้ง 10 ปี กว่าเพื่อประโยชน์ในการค้าขายของเขาเท่านั้น ไม่เป็นทรัพย์สาธารณ อนุญาตให้เดิรเพื่อประโยชน์เจ้าของที่ไม่ใช่ยอมให้ที่เป็นสาธารณ
วิธีพิจารณาแพ่ง
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ สัญญาทางพระราชไมตรีคนบังคับอังกฤษเป็นจำเลยคู่ความฎีกาได้แต่ในข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1304

ผู้พิพากษา

บัส
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android