คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 492/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักเล่นไพ่ตองอาชญาม. 8 ลักเล่นไพ่ก่อนใช้กฎหมายใหม่ แต่พิจารณาเมื่อใช้กฎหมายใหม่แล้ว ให้ใช้กฎหมายที่มีโทษเบาแก่จำเลยคือกฎหมายใหม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรการพนัน ร.ศ.111

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android