คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 466/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พะยานที่รับรองลายพิมพ์นิ้วมือในสัญญากู้หนี้นั้นแม้คน 1 จะมิได้รู้เห็นขณะลงลายพิมพ์นิ้วมือก็ใช้ได้ ดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 9-166

ผู้พิพากษา

พรหม
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android