คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 254/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทหารเรือหนีราชการไม่เรียกว่าทหารประจำการ แลเมื่อไปกระทำผิดขึ้นจะเพิ่มโทษตามกฎหมายอาชญาทหาร ม.50 ไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญาทหาร มาตรา 50 -45 - 4
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ.127 มาตรา 43

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android