คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 429/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เจ้าพนักงานตรวจสุราจับโจทก์ฐานมีสุราเกินใบขนโจทก์ยอมให้อำเภอปรับภายหลังปรากฎว่าสุราที่เกินมีใบขนดังนี้ จะฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานตรวจสุราไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 76-520

ผู้พิพากษา

มนู
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android