คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 160/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเชื่อพะยานฝ่ายใด และตัดสินให้ฝ่ายนั้นชะนะแล้วฝ่ายแพ้คดีไม่มีผิดฐานเบิกความเท็จ เว้นแต่มีหลักฐานอื่นประกอบฎีกา 375/2461
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 155
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 155

ผู้พิพากษา

พรหม
วิชัย
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android