คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 389/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ค้ำประกัน
ผ่อนเวลา
การที่เจ้าหนี้ไม่ฟ้องผู้กู้เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ไม่เรียกว่าผ่อนเวลาให้ลูกหนี้ลายพิมพ์นิ้วมือมีพะยานลงชื่อ 2 คน แม้ท้ายชื่อคนหนึ่งไม่มีคำวา "พะยาน" อยู่ ด้วยก็ใช้ได้
นายอำเภอลงชื่อในสัญญาเท่ากับเป็นพะยานด้วย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700-9
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700-9

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android