คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 388/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกทรัพย์ส่วนสมรสทั้งหมดให้แก่ผู้อื่น ผัวไม่มีสินเดิม เมียมีสินเดิมผัวตาย เมียได้มฤดก 2 ใน 3
วิธีพิจารณาแพ่ง
ฟ้องเรียกทรัพย์มฤดกทั้งหมดแต่ปรากฏว่าจำเลยมีส่วนได้มฤดกต้องแบ่งให้จำเลยด้วย พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ศาลเดิมฟังข้อเท็จจริงว่าเมียมีสินเดิมฝ่ายเดียวให้แบ่งมฤดกผัวแก่เมีย 2 ใน 3 ศาลอุทธรณ์ฟังกลับว่าผัวเมียต่างมีสินเดิมด้วยกันให้แบ่งมฤดกผัวแก่เมีย1 ใน 3 ดังนี้เป็นแก้มาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • กฎหมายลักษณะผัวเมีย

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android