คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 384/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ซื้อของเชื่อเขาไปแต่ชำระราคายังไม่หมดจึงทำสัญญากู้ให้ไว้ แต่สัญญากู้ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายดังนี้หนี้เดิมยังไม่ระงับ เจ้าหนี้ฟ้องเรียกเงินที่ค้างชำระได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 351
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 351

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android