คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 381/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลักเรือไปแลเปลี่ยนกราบที่ชำรุดเสียใหม่ แลใส่กบเลขทะเบียนหมดไปดังนี้มีผิดฐานลักทรัพย์บทเดียว สามีผิดตามมาตรา 222-+แล 122 ไม่ วิธีพิจารณาอาชญาหน้าที่นำสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 293 - 724

ผู้พิพากษา

หริศ
มนธา
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android