คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 377/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาอาชญา
ศาลตัดสินให้จำคุกและใช้ทรัพย์แต่ไม่ได้บังคับให้จำแทนเจ้าทรัพย์ขอให้จำแทนได้เมื่อจำเลยไม่มีทรัพย์สินให้ยึด คนนอกสำนวนเป็นเจ้าทุกข์มีอำนาจยื่นคำร้องได้ เสียงใดฟ้องคดีแพ่งเรียกเงินแล้วแต่ได้ไม่พอ ไม่ตัดสิทธิขอให้จำแทนในคดีอาชญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 18 - 92

ผู้พิพากษา

หริศ
พรหม
ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android