คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 361/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจศาลรับฟ้องให้ฟ้องยังศาลที่เกิดเหตุหรือที่จับจำเลยหรือที่จำเลยมีภูมิลำเนา การถูกจับมาคุมขัง ไม่เรียกว่าเปลี่ยนภูมิลำเนา อย่างไรเรียกว่าคำสั่ง ระวางพิจารณาคำสั่งเรื่องอำนาจศาลไม่ใช่คำสั่งระวางพิจารณา ป.พ.พ.ม. 44-48 เปลี่ยนภูมิลำเนาต้องมีเจตนาเปลี่ยน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา
  • พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ร.ศ.127 มาตรา 20

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android