คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 135/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จับสัตว์น้ำในเขตต์ที่มีนายอากรผูกขาดจากรัฐบาล ลักษณะพะยาน หน้าที่นำสืบ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติอากรค่าน้ำ ร.ศ.120 มาตรา 19

ผู้พิพากษา

นล
หริศ
วิกรม.

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android