คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 114/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญากู้เงิน ดอกเบี้ย ถ้าไม่กำหนดไว้ในสัญญาให้ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
สัญญาทำก่อนใช้ ประมวลแพ่งต้องใช้กฎหมายเก่า
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android