คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 330/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โรงสีเข้าและโรงกุดังไว้สินค้า แม้จะอยู่ในเขตต์กรุงเทพฯ และสีเข้าเอง ก็ต้องเสียภาษี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

ศรี
วิกรม
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android