คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 318/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กล้องสูบฝิ่น มีความหมายแค่ไหน
ด้ามกล้องสูบฝิ่นถือว่าเป็นกล้องสูบฝิ่น กล้องสูบฝิ่นชำรุดเล็กน้อยแต่ตามสุภาพยังเป็นกล้องสูบฝิ่นอยู่ ผู้ที่มีไว้ก็ต้องมีผิดการปรับฐานมีมูลฝิ่นนั้นผิด กฎหมายต้องปรับตามราคาเผื่อฝิ่น
(เทียบฎีกา ที่ 970/2474)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 3

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android