คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 311/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การอนุญาตให้ปลูกขายคาเหลื่อมล้ำเข้ามาในที่ดิน เป็นสิทธิเหนือที่ดินจักต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน มิฉะนั้นไม่สมบูรณ์ ที่ดิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 100-456-59

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android