คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 281/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ให้การขั้นไต่สวนอย่างหนึ่งให้การขั้นศาลอย่างหนึ่งโจทก์ต้องสืบว่าคำให้การขั้นไหนเป็นเท็จ และขั้นไหนเป็นจริง วิธีพิจารณาอาชญาหน้าที่นำสืบ ลักษณพะยาน คำขัดของผู้ไปกระทำผิดร่วม+ประกอบไม่ได้ พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์รับรองฎีกา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 150 - 174

ผู้พิพากษา

ศรี
นล
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android