คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 268/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ทำคำให้การหมิ่นประมาทคนอื่นซึ่งไม่ใช่คู่ความไม่มีผิด วิธีพิจารณาอาชญา
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 282- 285

ผู้พิพากษา

นล
ศรี
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android