คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ออกจากหุ้นโดยเปิดเผยไม่ต้องรับผิดต่อหนี้สินที่เกิดขึ้นภายหลัง
วิธีพิจารณาแพ่ง ประเด็น ให้การปฏิเสธจะนำสืบได้เพียงไร คัดค้านคำพิพากษาต้องชี้แจงให้ละเอียด พ.ร.บ. ฎีกาอุทธรณ์ปัญหาที่ไม่ได้เถียงกันในศาลล่างจะยกขึ้นมาเถียงในฎีกาไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1051

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android