คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 177/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อายุความ
อายุความซึ่งพ่อค้าอุสาหะกรรมเรียกหนี้สินจากลูกหนี้ มีกำหนด 5 ปี อย่างไรเรียกว่าอุสาหะกรรม การจ้างผู้อื่นเอาช้างลากไม้ซุงจากป่ามาเลื่อยเป็นไม้กะดานขายจัดว่าเป็น อุสาหะกรรม การทดลองจ่ายเงินค่าจ้างแทน ไม่เรียกว่าให้กู้เงิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 - 653

ผู้พิพากษา

ธรรมบัณฑิต บุนยะปานะ
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android