คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 142/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วน หุ้นส่วนจองที่ดิน การโอนหุ้นต้องทำต่อหน้า เจ้าพนักงาน เพราะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์วิธีพิจารณาแพ่ง +ไม่ตกลงให้ขายทอดตลาด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 556-1012

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android