คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 138/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ใบตรอกบริษัทขุดคลองคูนาสยามไม่ใช่หนังสือสำคัญสำหรับที่ดินการสลักหลังใบตรอกจะถือว่าเป็นการโอนกรรมสิทธิหรือมอลที่ดินโดยปริยายไม่ได้ มฤดก อายุความ ฟ้องขับไล่ผู้รับมฤดกเกิน 1 ปี
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายที่ดิน

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android