คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1231/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้ที่ได้รับประกาศนิยบัตร์ให้ถือท้ายเรือขนาด 25 ตัน ไปถือท้ายเรือที่มีขนาดมากกว่า มีผิดตามกฎหมายข้างบน วิธีพิจารณาอาชญา จะอ้างระเบียบการของเจ้าพนักงานมาลบล้างตัวบทกฎหมายที่บัญญัติเปนลายลักษณอักษรไม่ได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 มาตรา 282
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 282

ผู้พิพากษา

พรหม
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android