คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 339/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
อำนาจนายจ้างผู้เสียหายแลลูกจ้างจับกุมผู้ที่สงสัยว่ากระทำผิดฐานวางยาพิศม์ การจับนั้นไม่ต้องรุนแรงเกินกว่าเหตุ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

จินดา
พิพาก
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android