คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 131/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ศาลเดิมวางบท 250 ข้อ 3 แล 60 จำคุกจำเลย 16 ปี ศาล อุทธรณ์แก้วาง บท 250 ข้อ 7-8 จำคุก 5 ปี เป็นแก้มาก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 3
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 3

ผู้พิพากษา

พรหม
หริศ
มนธา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android