คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 307/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้องหลายกะทงศาลเดิมตัดสินลงโทษ แต่กะทงเดียวจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจจะลงโทษจำเลยในกะทงอื่น ๆ อีก
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

หริศ
นรเนติ
พิจารณา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android