คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 99/2475

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การลักทรัพย์และทำร้ายเจ้าทรัพย์ถ้าต่อเนื่องยังไม่ขาดตอน มีผิดฐานชิงทรัพย์
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 293 - 254

ผู้พิพากษา

ศรี
หริศ
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android