คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1218/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คู่ความเปนคนในบังคับฝรั่งเศสฎีกาได้แต่ปัญหากฎหมาย ศาลเดิมมีหน้าที่พิจารณาฎีกาว่าเปนปัญหากฎหมายหรือไม่
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 8
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 10
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 10

ผู้พิพากษา

วิกรม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android