คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1044/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ซื้อขาย ขายไม้ซึ่งยังไม่ได้ตีตราเสียค่าภาคหลวง
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา

ผู้พิพากษา

มโน
พิพาก
พิจารณา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android