คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 41/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
การปรับโทษจำเลยฐานมีฝื่นเถื่อนนั้น ต้องเอาจำนวนฝิ่นที่จับได้ตั้งเปนเกณฑ์ปรับจำเลยรวมกันไม่ใช่ปรับเรียงตัว
(เทียบฏีกาที่ 365/67)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 53

ผู้พิพากษา

วิชัย
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android