คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 35/2474

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ต่างคนต่างวิวาทกัน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีอำนาจฟ้องเรียกสินไหมทดแทนได้ วิธีพิจารณาแพ่งค่าเสียหาย โจทก์สืบไม่สมเท่าฟ้องศาลกะให้พอควร
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

ผู้พิพากษา

พรหม
พิพาก
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android