คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1190/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลาภมิควรได้สิทธิยึดหน่วง วิธีพิจารณาแพ่ง ทนายความไม่มีสิทธิรับชำระหนี้แทนลูกความ
พ.ร.บ.ฎีกาอุทธรณ์ คู่ความเปนคนในบังคับอังกฤษ ฎีกาได้แต่ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 241
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2469 มาตรา 406

ผู้พิพากษา

พรหม
มนู
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android