คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 94/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้อง,ตัดสิน,จำเลยฝ่ายเดียวฎีกา,อำนาจศาลฎีกาที่จะตัดสินคดีให้ถูกกับข้อเท็จจริง.
(ดูฎีกาที่ 753/131)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้พิพากษา

พรหม
ศรี
พิพากษา

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android