คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1099/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 2 ธ.ค. 2551 10:56:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
กู้เงินโดยกำหนดเวลาชำระหนี้ ข้อตกลงนอกสัญญาไม่ทำให้สัญญานั้นเสียไปได้ เมื่อสัญญาสมบูรณ์แล้ว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 153

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android