คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1093/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วานให้เขากู้เงินแทนตนต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ วิธีพิจารณาแพ่ง ลักษณพะยาน ลงชื่อเปนผู้กู้สืบว่ากู้แทนคนอื่นได้
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android