คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1074/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผู้มีชื่อในโฉนดออกจากที่เกิน 10 ปีแล้วกลับเข้ามาอยู่อีกไม่มีใครคัดค้าน ได้ที่เปนกรรมสิทธิอย่างเดิม
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้พิพากษา

วิกรม
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android