คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1043/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ฟ้อง,ตัดสินไม่เกินคำขอ ฟ้องขอให้ห้ามจำเลย ปรากฏว่าจำเลยเปน ศาลแบ่งให้มฤดก ปรากฏตัวผู้รับมฤดกเพียง 2 คน ศาลแบ่งทีเดียว
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 39

ผู้พิพากษา

หริศ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android