คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1037/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำซัดของจำเลยด้วยกัน ภรรยาเปนผู้ยุยงให้ผัวทำผิด ไม่เรียกว่าทำไปโดยอยู่ในบังคับของผัวล่อเขาไปให้ผู้อื่นทำร้ายเปนตัวการ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • อาชญา มาตรา 301
  • อาชญา มาตรา 250
  • อาชญา มาตรา 59
  • อาชญา มาตรา 63 วิธีพิ

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android