คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1025/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
บังคับค่าธรรมเนียม คดีที่พิพาทกันเรื่องการบังคับคดีตามคำพิพากษา ซึ่งคดีขึ้นมาสู่ศาลฎีกาแต่ศาลเดิมยังมิได้สืบพะยานคู่ความนั้น ศาลฎีกาสั่งให้สืบพะยานและบังคับใหม่ ส่วนค่าธรรมเนียมให้รอไว้เมื่อฝ่ายใดแพ้ให้เสียแทนฝ่ายชนะรวมกันไป ลักษณพะยานหน้าที่นำสืบกะประเด็น
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android