คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1020/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เล่นเต๋าพะนันเอาทุเรียนกันมีผิดตามกฎหมายข้างบน ประมวลแพ่ง ม.99 ทุเรียนเปนทรัพย์สิน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • มาตรา 10
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 99

ผู้พิพากษา

พรหม
พรหม
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android