คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 809/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เฉลี่ยหนี้ หนี้ส่วนตัว ของหุ้นส่วนห้างที่จดทะเบียน
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติหุ้นส่วนบริษัท ร.ศ. 130

ผู้พิพากษา

มโน
บัส
เนียล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android