คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 667/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
คำสั่งระหว่างพิจารณา ขาดนัดยื่นคำให้การ ขอดูต้นหนังสือ
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 96
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 30
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 45

ผู้พิพากษา

เนียล
มโน
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android