คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 956/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
จำเลยต้องหาเปน 2 สำนวน ศาลมิได้พิจารณาคดีรวมกัน สำนวนที่ 1 ศาลรอการลงอาญาไว้แล้วใน สำนวนที่ 2 ศาลจะรอการลงอาญาอีกไม่ได้ เรียกว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาว่าทำผิดมาแล้วแต่ก่อน การรอการลงอาญาหรือไม่ อยู่ในดุลยพินิจของศาล
วิธีพิจารณาอาญา ปัญหากฎหมายปัญหาว่าจำเลยต้องหาสำนวน ๆ แรกศาลรอการลงอาญาไว้นั้นเรียกว่าจำเลยเคยต้องคำพิพากษาว่าได้ทำผิดแล้ว จึงไม่ควรรอการลงอาญาจำเลยในสำนวนหลังดังนี้ เปนปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 321
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 41
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 42
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 42

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android