คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 951/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สุกรพลัดเข้ามาทำลายพริกมะเขือในไร่ของจำเลย ๆ ไม่ทราบว่าเปนของใครจึงขว้างสุกรนั้นตายเอาเนื้อมาบริโภคและแจกให้ผู้อื่นไปดังนี้มีผิดตาม ม.318 (เทียบฎีกาที่ 387/71) วิธีพิจารณาอาชญา จำเลยให้การรับสารภาพเปนเหตุให้ศาลลดโทษได้ตาม ม.59 พ.ร.บ. ฎีกาอุทธรณ์ปัญหาข้อ กฎหมายการกระทำของจำเลยเปนผิดทางอาญาหรือไม่เปนปัญหาข้อกฎหมาย
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294
  • วิธีพิจารณาอาชญา มาตรา 294
  • พระราชบัญญัติลักษณฎีกาอุทธรณ์ พ.ศ.2461 มาตรา 294

ผู้พิพากษา

พรหม
วิกรม
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android